Turet e Fundit

Reklame

Blog

Rreth TIC

MIRË SE VINI NË QENDRËN E INFORMACIONIT TURISTIK (TIC) WEBSITE ZYRTARE I TURIZMIT PËR RAJONIN DIBER TË SHQIPËRISË

Partenre dhe Donatore

U.S. Agency for International Development logo
Swedish flag
Logo for Albania Local Capacity Development Foundation, shows two hands shaking outlined in blue
Diber Municipality's coat of arms

#VisitDibër

Share your moments

Blvd Elez Isufi 
Peshkopi, Albania

MAIN: +355 069 704 6827
FAX: +355 069 704 6827

info@visitdiber.com
info@ticdiber.com

Register

You don't have permission to register